SÅNT ÄR LIVET.

Sånt är livet ! Sånt är livet !
Så mycken falskhet bor det här.
Den man förlorar, vinner en annan,
så håll i vännen, som du har kär !

Hon (han) kom om våren, som en vårvind.
Min kärlek fick hon (han) och allt hon (han) tog.
Men så kom hösten och den kärlek
hon (han) svor var evig bara dog.

//: Ja, sånt är livet ! Sånt är livet !
Så mycken falskhet bor det här.
Den man förlorar, vinner en annan,
så håll i vännen som du har kär ! ://

Hon (han) fick en annan. Jag har sett dem.
Hon (han) verkar lycklig, och han (hon) är ung.
Det jag har lärt mig, är just detta:
När hjärtat svider - sjung, blott sjung !

För sånt är livet ! Sånt är .....

Vårt liv är fattigt utan kärlek.
Jag fick en annan som har mig kär.
Vars (hans) gamla kärlek har fått korgen.
Han (hon) undrar säkert vem jag är !

Men sånt är livet ! sånt är .....

Tillbaka till Innehållsförteckningen