SPORTIGA MARIE

Sportiga Marie har min sympati: Hon är toppen!
Hon fullgör sin plikt uti sitt distrikt med hela kroppen.
Hon har inga krav, lider inte av divalater.
Tar uppi sin säng herreman och dräng, bönder och soldater.

Ba-ramm-do-di-li-di-damm-bamm-bamm ba-ramm-bamm-bamm-bamm !

Men det skall vara stil, lägenhet och bil ska det vara.
Fria i en port det har hon aldrig gjort, fattas bara !
Annars är hon snäll, fast professionell för det mesta.
Emot vederlag för allt obehag älskar hon sin nästa.

Ba-ramm...........

Kärleken är fri men inte hos Marie. Quantum satis
eller mer ändå kan du hos henne få, men inte gratis.
Och är din börda stor kan du, käre bror, ej bli besviken.
Ångrar du dig ändå, får du lov att gå till kliniken.

Ba-ramm...........

Hennes mun är röd. Hennes blick är död såsom aska.
Hennes väg är bred. Ingen mening med att sluta fnaska.
Sportiga Marie har min sympati: Hon är toppen !
Hon fullgör sin plikt uti sitt distrikt med hela kroppen.

Tillbaka till Innehållsförteckningen