SASKIA

Saskia har ett namn med klang.
Hon jobbar på ett pilsner-pang.
Häller upp öl åt grabbarna.
/: Grabbarna tycker hon är bra. :/

Sen är det inte mer med det.
Saskia hon är vindögd, se.
Fast hennes blick är ren och klar
/: väcker den löje hos envar. :/

Hon är tyst och obemärkt,
hennes uniform är stärkt.
Men hon är vacker när hon log
/: så att man efter andan drog. :/

Jag lät min blick gå upptäcktsfärd
och det var faktiskt mödan värd.
Ju mer den såg, ju mer den fann:
/: Hon var ju rent otroligt grann. :/

Sen jag mig med en pilsner stärkt
sade jag : Fröken, har ni märkt,
har det ej ännu slagit er
/: att jag har iakttagit er ? :/

Hon sa: Min herre, det är sant
orsaken är mig obekant.
Då tog jag mod till mig och sa :
/: När blir du ledig, Saskia ? :/

Vi såg en film om romantik,
sen drack vi kaffe på ett fik.
Jag följde henne till hennes hus.
/: I våra hjärtan brann ett ljus. :/

Saskia hade sovalkov
och hon var vacker när hon sov.
Och vi var vakna mer än nog
/: då hennes väckarklocka slog. :/

Saskia är ett namn med klang.
Hon jobbar på ett pilsnerpang.
Hon ser i kors vartän hon ser,
men hon är vacker när hon ler.
Ja, hon är vacker när hon ler.

Tillbaka till Innehållsförteckningen