ROSALILL

Jag har vandrat genom skogar,
jag har klättrat uppför berg.
Jag har vuxit och bytt skepnad
till en jätte från en dvärg.
Jag har stuckit hål på himlen,
och jag har druckit hela hav,
men´s jag vandrat fram och åter
från min vagga till min grav.

Över brutna broar,
ombord på brända skepp,
ska jag färdas genom stormar
med min ränsel och min käpp.
Nittio-nio grova stövlar,
nittio-nio gyllne skor
ska jag slita ut på vägen
fram till huset där du bor.

Skulle offra ena armen,
skulle ge mitt ena ben,
för att sitta tätt intill dig
nu när timmen blivit sen.
För det bultar så i blodet,
och min kind har fått sån glöd,
utav öl och vin och längtan
just när gryningen är röd.

Tillbaka till Innehållsförteckningen