PÄRLEPORTEN

Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor
är den kärlek, nåd och sanning,
som i Jesu hjärta bor.

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet, har han frälst mig
och bevarat mej som sin.

Under över alla under,
allt förlät han mig en gång,
därför om guds stora kärlek
glad jag sjunger nu min sång.

//:Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin://

Tillbaka till Innehållsförteckningen