JUNGMAN JANSSON

Hej å hå, Jungman Jansson, redan friskar morgonvinden,
sista natten rullat undan, och Constantia skall gå.
Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden,
har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej å hå !

Hej å hå, Jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta,
skall bedraga dig, bedraga dig, och för en annan slå ?
Och som morgonstjärnor blinka, säj, så bultar väl ditt hjärta,
vänd din näsa rätt mot vinden, och sjung hej å hå !

Hej å hå, Jungman Jansson, kanske ödeslotten faller,
ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i Söderhavet blå ?
Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller
- han är hårdhänt, men hederlig, så sjung hej å hå !

Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama,
medan åren siktas långsamt över tinningarna grå.
Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama
- Det är slarvigt, men mänskligt, så sjung hej å hå !

Tillbaka till Innehållsförteckningen