GÄRDEVISAN

Ja´ gick me´ nedåt gärde
så glader i mitt sinn.
För ja´ skull´ träffa Emma,
å Emma ho´ va´ min.

Å då tänkte ja´ som så,
tänk va´ skönt hä´ ä´ ändå,
att hava sig e´ flicka
som en riktit håller åhv.
Ja då tänkte ja´ som så,
tänk va´skönt hä´ ä´ ändå,
att hava sig e´ flicka
som en riktit håller åhv.

Men när ja´ kom ner till gärde
så va´ ho´ redan där.
Men ho´ va inte ensam,
ho´satt där med en käär.

Å då tänkte ja´ som så
tänk hur kvinnfölk ä´ ändå
di har så mytjé för sig
som man inte kan förstå.
Ja då tänkte ja´som så....osv

Så ja´ satt me´ ner å grina
bakom e´ lita björk.
Humöre´ hä´ va´ nere
å´ hågen den va´ mörk.

Å då tänkte ja´som så
den där käärstackar´n han ska få
han smaka skall min morakniv
så att han stärbe´ å´ .
Ja då tänkte ja´ som så....osv

Men hä´ började å´ regna
å´ regne´ stog som spön.
Då kröp di upp i ladu
å´ lade sig i hö´n.

Å då tänkte ja´ som så
de´ ska tusan titta på
när andra kösser flicka
som en själver håller å´ .
Ja då tänkte ja´ som så....osv

Så när ja´ kom hem från gärde
så tog ja´ mej en knörr.
För klärna´ dom va´ blöta
men strupen han va´ törr.

Å då tänkte ja´ som så
hä ä´ bäst å´ glöta på
för strupen torker fortera
än kläna gör ändå
Ja då tänkte ja´ som så
hä ä´ bäst å´ glöta på
för strupen torker fortera
än kläna gör ändå

Tillbaka till Innehållsförteckningen