GU NÅDA ME ARMA FLECKA

Gu nåda me arma flecka, min mödom den haver jag me-a-me-a-mest,
i skogen där jag vandrade, han fastnade på ena kvest.
För hinfitt å skinnfitt å råpå å klåpå
å lappi å lusi å lillamaja storamaja
ballfalleralla la la han fastnade på ena kvest.

Den kvesten var ej långer, men han va tämlia tjo-a-tjo-a-tjock
å mosset uppå honom va som skägge uppå ena bock.
För hinfitt å skinfitt å råpå å klåpå
å lappi å lusi å lillamaja storamaja
ballfalleralla la la, som skägget uppå ena bock.

Tillbaka till Innehållsförteckningen