GAMLE LIGHTNIN ´

Jag ville vara som gamle Lightnin ´.
Sitta på verandan och spela gitarr.
Dricka lite månsken, bli lite på örat
och lyssna till gungstolens knirre-knarr.

Se ut över fälten, se alla svalor
som tumlar runt, högt där i solens dis.
Se mina vänner komma nedför vägen.
Kliv bara på, det står mat på min spis.

Och när solen sakta sänker sig i väster,
och röda dagen blir till skymmning blå,
ska jag spela för ungar och för gäster
den musik gamle Lightnin ´ älska´ så.

Och när månen lyser över jorden
och nattens bris bär med sig doft av ros.
Ska jag sitta och försöka minnas orden
till Lightnin´ s älsklingsblues.

Ja, jag ville vara som gamle Lightnin ´.
Sitta och spela natten lång.
Höra toner eka bort i mörkret
När jag spelar hans älsklingssång.

Tillbaka till Innehållsförteckningen