EN GLAD CAYPSO OM VÅREN

Jag dansar runt och jag sjunger strunt
och jag är visst lite i hatten.
Tra-ral-li-ralla, i månens sken,
där jag vandrar hemåt i natten.
Vart gick dom andra, vart blev dom av,
jag är ensam här med min flaska.
Tra-ral-li-ralla, men de´e´så kul
att i vattenpussarna plaska.

Så utmed dikena plaskar ja
på min stolta väg ifrån festen.
Tra-ralli-ropsan, jag trilla visst
men det gör det samma, förresten.
Jag dansar långdans med alla trän,
så att mossan ryker i snåren,
tra-ral-li-ralla, med rönn och en
i en glad calypso om våren.

Ja´ dansa ut på ett fält förut
fullt av is som låg där och blänkte,
tra-ral-li-ralla, precis som om det var
frost och snö och jag tänkte:
"Va´ tusan, frosten är svår i maj"
och det lät som glas när ja´ trampa´ .
Å jedra´ namma, vad jag blev skraj,
när jag runt i drivbänkar klampa´ .

Men tjo, ja´ är lika glad ändå,
fast jag trampa´ uti rabatten.
Det är så härligt att det är vår
och jag dansar undan i natten.
Å titta, snart är det ljusan dag,
alla fåglar sjunger i snåren !
Kom med och dansa med mej ett slag
i en glad calypso om våren !

Tillbaka till Innehållsförteckningen