EN FLICKA UNG OCH FAGER

En flicka ung och fager, en gosse stor och stark
omfamnade varandra uti en lummig park.
Men bäst de båda njöto, så kom där en polis,
han vaknar ur sin slummer utav en jubelfis.

han störtar in i snåret, får fast i gossens ben,
drar honom ut ur hålet och för till finkan sen.
Där fick han sova av sig sitt sköna kärleksrus,
men kanske flickan sitter ännu på Tavasthus.

Men gossen svor att hämnas, han tänkte ut en plan,
som skulle drabba alla, båd hög och låg i stan.
Han kokade en soppa på kuttan av ett bi
och lade femton tuppkukar och stånkanpulver i.

I stadens alla brunnar han hällde sin mixtur,
och snart så märktes verkan på människor och djur.
På varje gammal kärring, på varje gammal märr
stod kuttan våt och slaskig och alltid uppå spärr.

Det knullades på gator, det knullades i hus,
och horor blevo rika och priset steg på ljus.
Prostinnan satt i trappan ihop med sin adjunt,
och prosten stod på torget och tog en stilla runk.

På rådhusporten spikades en kutta och en kuk,
som stodo mot betalning till allmänhetens bruk.
De unga och de gamla de ställde sig i kö,
de voro fast beslutna att knulla eller dö.

Tillbaka till Innehållsförteckningen