DOM SOM ÄR NYKTRA....

Dom som är nyktra - har inte så roligt
- dom har bara ansvar - och aldrig nått tjo´ligt .
Tanlej, faderulla - men vi som är fulla
- vi har bara kul - nästan jämt.

Tillbaka till Innehållsförteckningen