DJUNGELOLJA

Skogen annars jämt så lugn och trygg
blir ett helsike av knott och mygg
denna årets tid, aldrig någon frid,
nej mot flyg- och stickfän evig strid.
Myggen ränner snabeln i vårt skinn,
överallt så kryper knotten in,
aldrig någon ro, klia jämt och gno
som låg man i ett rödmyrbo.

Och vi klia och svor ju värre
i vårt klipsnår till dess vår herre
i sin nåder ett medel gav oss
att bli fria flygfäns sting.
Från Amerika kom en vätska
utav oljor och syror frätska,
så nu kliar sig ingen mera
utav denna anledning.

Djungelolja kom som sänd från skyn,
fråga vem ni vill här uti byn
och ni får till svar: Inget bättre var
än den oljan fin och underbar !
Vi en gallupundersökning gjort
hos gemene man och så försport:
Ingen vätska här, förträfflig är,
som det namnet Djungelolja bär.

Den är bra inte blott mot myggen,
botar ischja och ont i ryggen
ler och muggsår på sjuka hästar,
skabb i fällen uppå får.
Stryker man den uppå stela lemmar,
blir de mjuka som svinlärsremmar.
Blåtwillsbyxor och cellullvästar
med den att inpregnera går.

Utav alla dem vi frågade
nämnas kan Klas ett, Klas två, Klas tre.
När Klas ett vi fann, i en tallrot han
stod och sågade så svetten rann.
I en paus frågan vi frambar,
väntade förstås ej alls få svar
på vår intervju,
känner honom ju,
samtalet skall här upprepas nu :

Har ni köpt utav oljan ?
- - - - - - - -
Är den bra emot åten ?
- - - - - - - -
Tala om vad ni tycker !
....Jovisst !
Är den extra prima ?
..... jaa ! ...... ......
...... ......

Till Klas två vi en en roddbåt for.
På vår fråga sa han: Fråga mor,
hon vet säkert mest vad som kan va bäst
och hon talar som en läsarpräst !
Men när vi ånyo honom bad,
sa han liksom vanligt god och glad :
Oljan den är bra,
att i skogen ha
fastän inte fullt så fet som ja.

Bra för en som vill fred och stillhet,
bra för oron och flyttningsdillet,
bra för självåt på svarta katten,
bra till allting tycker jag.
Smörjer man sig med den förlänar
den stor kraft så en mycket tjänar.
När en nyttjar sitt fiskevatten
är den ock mot åten bra.

När vi frågan ställde till Klas tre,
var han flink att oss sin mening ge :
Oljan den är fin ! Ingen Salubrin
smakar så förträffligt. Inget vin
ger ett sådant lätt och trivsamt rus.
Aldrig bakrus, tvål och julgransljus.
Den är god som gull, om en vill bli full,
och en ramlar aldrig riktigt kull,

bara sitter på lut och hänger,
gör nån fin krumelur och slänger.
Sångröst ger den åt rostig strupa,
aldrig mer hörs fyllbas-skrål.
Bra för bröstet, ej spy och flåsa,
skrymmer inte i buk och blåsa.
Rent vidunderligt fin att supa
denna Djungeloljan -- Skål !

Djungeloljan kom och segrade,
köplusten sig hastigt stegrade.
Den var bra till allt, bra i sås till palt
bra om det var regnigt, rått och kallt.
Ingenting i världen ner oss tar
om vi får ha Djungeloljan kvar,
inte ens en korg kan ge oss nån sorg
om man blott den oljan för till torg.

Strykom den på er hustrus hjässa,
hon blir ängel och god prinsessa.
En droppe hustyrannen behöver
och han blir en fridens man.
Vrånghet, elakhet bort den fräter -
har ni en svärmor som gnor och träter,
slå henne bara en flaska över,
ska ni se hon helt försvann....

Tillbaka till Innehållsförteckningen